Κυριακή, Οκτώβριος 02, 2022


Στα πλαίσια του Horizon 2020, προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

1. Την χορήγηση, μετά από έλεγχο, πιστοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (audit certificates), είτε αυτό είναι υποχρεωτικό, βάσει του συμβολαίου του έργου,  είτε όχι.

2. Την παροχή συμβουλών από την αρχή και καθ’ όλη την διάρκεια των έργων, με στόχο την πλήρη αποφυγή της εκ των υστέρων απόρριψης δαπανών, σε περίπτωση κατασταλτικού ελέγχου.

3. Την διαβεβαίωση ότι, οι ελεγμένες από εμάς οικονομικές καταστάσεις, περιέχουν τις (δικαιολογημένα) μέγιστες επιλέξιμες δαπάνες, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση του προϋπολογισμού του έργου και παράλληλα μηδενίζοντας την πιθανότητα απόρριψης δαπανών σε περίπτωση κατασταλτικού ελέγχου.

4. Την υποστήριξη των πελατών μας σε περίπτωση κατασταλτικού ελέγχου από ελεγκτές της ΕΕ. Αυτή η υποστήριξη συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία του ελέγχου, την βοήθεια στην συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την συμπλήρωση των εντύπων με τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι ελεγκτές, την αρωγή μας στην σύνταξη των απαντήσεων τις οποίες καλείται να δώσει ο ελεγχόμενος στα τυχόν ευρήματα του ελέγχου, σύμφωνα με την κρατούσα διαδικασία. 

5. Την ενημέρωση των πελατών μας, για κάθε θέμα για το οποίο θα λαμβάνουμε γνώση κατά την συνεχή ενασχόληση μας με το Horizon 2020 και τις επαφές μας με την ΕΕ και το οποίο θεωρούμε ότι θα πρέπει να γνωρίζουν για την καλύτερη διαχείριση των έργων τους.

6. Την απάντηση σε ερωτήματα των πελατών μας που αφορούν το Horizon 2020.

7. Την συγγραφή συνοπτικών εγχειριδίων-οδηγών διαχείρισης έργων, για σκοπούς εσωτερικής οργάνωσης.

8. Την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων καταγραφής χρόνου και τον υπολογισμό των επιλέξιμων ωρομισθίων του μόνιμου προσωπικού.

9. Την παροχή πιστοποίησης σχετικά με τη μεθοδολογία του unit cost (CoMUC). Σύμφωνα με το άρθρο 18.1.2 των συμβολαίων επιχορήγησης του H2020, η υποβολή του πιστοποιητικού μεθοδολογίας CoMUC είναι προαιρετική. Εάν το πιστοποιητικό εγκριθεί, τα έξοδα που δηλώνονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή δεν θα αμφισβητηθούν μεταγενέστερα, εκτός εάν οι δικαιούχοι έχουν αποκρύψει πληροφορίες για να αποσπάσουν την σχετική έγκριση.

10. Εάν είστε Συντονιστής έργων H2020 σε διασυνοριακό επίπεδο, μπορούμε να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε εταιρίες-συνεργάτες μας στο εξωτερικό, με ανάλογη εμπειρία ελέγχου των επιχορηγήσεων, όπως η δική μας εταιρία.

Polaris-Audittrust

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστοτόπου χρησιμοποιούμε cookies.

Για να διατηρούμε διαφανείς τις υπηρεσίες μας ανανεώσαμε και την Πολιτική απορρήτου
Πατώντας «Αποδοχή» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies.