Πέμπτη, Ιούνιος 20, 2024


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η KΥΠΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρία»), είναι μία ελληνική ελεγκτική εταιρία, με έδρα την Κηφισιά Αττικής και επί της οδού Δήλου αριθ. 12, Τ.Κ. 14562 με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλέφωνο 210 8084538, fax 210 8084465 και ιστοσελίδα www.kypaudit.gr

Ο παρών Ιστοχώρος της εταιρίας μας αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). 

Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ.

 

Για τους σκοπούς της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών της, η Εταιρία ενδέχεται να προχωρήσει στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, καθώς και με τον «ΓΚΠΔ» και ως εκ τούτου ενδέχεται να λειτουργήσει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας».

Με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε μας (είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου), συμφωνείτε με την επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Ποια είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε.

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε περαιτέρω διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας μας και κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. Στα δεδομένα που δύναται να συλλέξουμε περιλαμβάνονται βασικά προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησής σας και στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης, όπως το βιογραφικό σας σημείωμα, το ιστορικό της εκπαίδευσης και της απασχόλησής σας, κωδικοί του taxis και των ασφαλιστικών ταμείων, δεδομένα χρήσης ιστοσελίδας, όπως τα στοιχεία από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας ή πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies, οικονομικά στοιχεία, όπως στοιχεία που σχετίζονται με πληρωμές και στοιχεία τιμολόγησης των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα τον Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται με δική σας πρωτοβουλία.

 

 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αντλώντας τα από μια ποικιλία μέσων και με διαφορετικούς τρόπους. Συγκεκριμένα: Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των υπηρεσιών μας, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας. Επίσης  συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω πληροφοριών που συλλέγουμε με cookies.

Ενδέχεται να συλλέξουμε τις πληροφορίες από δημόσιες πηγές διαθέσιμες στο κοινό.

 

 1. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους λόγους;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, που δικαιολογούνται είτε βάσει της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας είτε βάσει της συμβατικής σχέσης που μας συνδέει με εσάς και ειδικότερα:

 • Για την παροχή ελεγκτικών, λογιστικών, νομικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών προς εσάς.
 • Για τη συμμόρφωση προς νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα  ή αρχή επιβολής του νόμου.
 • Για τη διαχείριση των επαγγελματικών, διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των υπηρεσιών μας.
 • Για τη ρύθμιση των θεμάτων τιμολόγησης και επεξεργασίας πληρωμών.
 • Για τη διασφάλιση των πληροφοριών και εγκαταστάσεων της Εταιρίας.
 • Για την παρακολούθηση της απόδοσης της Ιστοσελίδας για λόγους ασφαλείας ή άλλους λόγους, καθώς και για τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας και επίλυση οποιωνδήποτε τεχνικών ζητημάτων.

Τυχόν επικοινωνία που σχετίζεται με μάρκετινγκ, θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον θα το έχετε επιλέξει εσείς, ενώ θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή, αν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη λήψη τυχόν αυτοματοποιημένων αποφάσεων που επηρεάζουν εσάς ή για τη δημιουργία προφίλ, πέραν των όσων περιγράφονται παραπάνω.

 

 1. Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους

Δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις ή ενοικιάσεις ή ανταλλαγές ή μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων ή στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης που έχουν συλλεχθεί από εμάς, ως μέρος καταλόγου πελατών ή παρόμοιας συναλλαγής, σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή επαγγελματικά πρότυπα. 

Αυτό συμπεριλαμβάνει:

-Τρίτους παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους αναθέτουμε ορισμένες δραστηριότητες, όπως οι υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής, φωτοαντιγραφικές και μεταφραστικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές και μεταφορικές υπηρεσίες, οι οποίοι και ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα  επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας.

-Επαγγελματίες συμβούλους (ελεγκτές, νομικούς, οικονομολόγους, επιχειρηματικούς), που απασχολούνται στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας ή υποψήφιους πελάτες μας.

-Μπορεί να μοιραστούμε, επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα με δικαστήρια, δικαστικές αρχές, κυβερνητικές, ρυθμιστικές ή άλλες αρχές, όταν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις.

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στους εκτελούντες την επεξεργασία, αυτά είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σκοπούμενης νόμιμης επεξεργασίας και σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με σχετική συμβατική δέσμευση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πέραν του σκοπού της επεξεργασίας, προς ίδιον όφελος του εκτελούντος την επεξεργασία.

 

 1. Για πόσο καιρό μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρία μας λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν αυτά και κάθε άλλου επιτρεπόμενου συνδεδεμένου σκοπού.

 

 1. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Χρησιμοποιούμε τείχος προστασίας και άλλα ασφαλή συστήματα, προηγμένα ηλεκτρονικά εργαλεία αναγνώρισης και, όπου ενδείκνυται, εφαρμόζουμε ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση προσωπικών δεδομένων. Διασφαλίζουμε πάντοτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τηρώντας τις ρήτρες εμπιστευτικότητας.

 

7.Τι δικαιώματα έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα;

Όπου το επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι ή κανονισμοί, έχετε το δικαίωμα:

 • Πρόσβασης και ενημέρωσηςγια τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για εσάς, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τα όρια της επεξεργασίας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία και των τρίτων στους οποίους μπορεί αυτά να αποκαλυφθούν. 
 • Διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, που είναι ανακριβή και ελλιπή
 • Διαγραφήςτων προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία μας αν η επεξεργασία και διατήρησή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη, ή όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και όταν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
 • Περιορισμού της επεξεργασίαςτων προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που θα απαιτηθεί για να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το δικαίωμα εναντίωσης και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο τα έννομα συμφέρονται της Εταιρίας υπερισχύουν έναντι των δικών σας
 • Φορητότητας. Μπορείτε δηλαδή να ζητήσετε από την Εταιρία να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε άλλον οργανισμό ή/και να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανές μορφή.
 • Να αντιτίθεστε σε απόφαση η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά. 
 • Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Αν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

 

 1. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τις αλλαγές στις απαιτήσεις εκ του νόμου. Σε περίπτωση τυχόν τέτοιων αλλαγών, θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας ή θα τη δημοσιεύσουμε με άλλο τρόπο. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή κατ’ άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να εξετάζετε την Πολιτική, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα.

 

 

Polaris-Audittrust

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστοτόπου χρησιμοποιούμε cookies.

Για να διατηρούμε διαφανείς τις υπηρεσίες μας ανανεώσαμε και την Πολιτική απορρήτου
Πατώντας «Αποδοχή» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies.