Δευτέρα, Μάιος 20, 2019


Η Κυπρής & Συνεργάτες Α.Ε. είναι ανεξάρτητο μέλος της PrimeGlobal, μιας παγκόσμιας ένωσης ανεξάρτητων ελεγκτικών εταιριών, η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις  πέντε μεγαλύτερες ενώσεις ανεξάρτητων ελεγκτικών εταιριών στον κόσμο, η οποία αριθμεί 300 εταιρίες σε πάνω από 80 χώρες, με 2.000 εταίρους, 22.000 εξειδικευμένο προσωπικό και συνολικά ετήσια έσοδα US $ 2,5 δις (πηγή: Accounting Bulletin, IAB World Survey 2018).

Η συμμετοχή μας στην PrimeGlobal μας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο. Επίσης είμαστε σε θέση να προσφέρουμε επιπλέον υπηρεσίες στους πελάτες μας, είτε αυτοί επιχειρούν στην Ελλάδα, είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο εξωτερικό.

Polaris-Audittrust
Designed By Powered By
Disclaimer
©2014, All rights reserved. Powered by SmartIT