Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2019


Οι Διεθνείς και Εθνικοί φορείς που παρέχουν επιχορηγήσεις λειτουργούν κάτω από αυστηρούς εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς, έχοντας διαμορφώσει δικούς τους κανόνες και προϋποθέσεις, οικονομικούς και τεχνικούς, οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται πιστά από τους δικαιούχους.

Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη, οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων να κατανοούν το περιβάλλων καθεστώς και τους κανόνες και κανονισμούς που το συνοδεύουν, προκειμένου να γνωρίζει ποιές δαπάνες είναι επιλέξιμες ή όχι, πολύ πριν την υποβολή των αιτήσεων για χρηματοδότηση.

Έχουμε σημαντική και μακρόχρονη εμπειρία από το 1999, ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικά με τις ακόλουθες κατηγορίες επιχορηγούμενων προγραμμάτων:

Polaris-Audittrust
Designed By Powered By
Disclaimer
©2014, All rights reserved. Powered by SmartIT