Δευτέρα, Μάιος 20, 2019Η εταιρία μας   συμμετέχει από το 1999 σε  ελέγχους που αναθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από διεθνείς διαγωνισμούς, σε εξωτερικούς ελεγκτές.

Οι έλεγχοι στους οποίους έχει συμμετάσχει η εταιρία μας, έχουν ως εξής:

Σεπτέμβριος 1999 (διάρκεια 1999-2003)
Έλεγχος των ερευνητικών έργων του 4ου και 5ου Προγράμματος Πλαισίου  σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τις συνεργαζόμενες χώρες.

Ιούνιος 2006 (διάρκεια 2006-2009)
Έλεγχος των ερευνητικών έργων του 6ου Προγράμματος Πλαισίου σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τις συνεργαζόμενες χώρες.

Ιανουάριος 2009 (διάρκεια 2009-2012)
Δεύτερη ανάθεση  των ελέγχων των ερευνητικών έργων του 6ου Προγράμματος Πλαισίου σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τις συνεργαζόμενες χώρες.

Μάιος 2011 (διάρκεια 2011-2015)

Ανάθεση από την Διεύθυνση Πληροφορικής (DG INFSO) της ΕΕ των ελέγχων των ερευνητικών έργων αρμοδιότητας της για την περίοδο 2011-2015, με την σχετική επιμήκυνση της ανάθεσης. Τα έργα αυτά αφορούσαν τις επιμέρους Διευθύνσεις TENEA, EACI και EACEA.

Ιούνιος 2016 (διάρκεια 2016-2017)

Ανάθεση από την DG BUDGET της ΕΕ των ελέγχων των ερευνητικών έργων αρμοδιότητας της.

Αύγουστος 2017 (διάρκεια 2017-2021)

Ανάθεση από τις  EACEA, EASME, INEA  των ελέγχων των ερευνητικών έργων αρμοδιότητας τους.

Οι  έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί και διενεργούνται, αφορούν Δικαιούχους στην Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Κροατία και Λουξεμβούργο.

 

Η συσσωρευμένη ελεγκτική εμπειρία μας  σε αριθμούς

Αναθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στα τελευταία 20 χρόνια, η εταιρία μας έχει πραγματοποιήσει, με εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους εξής ελέγχους:

- 91 έργα του 4ου και 5ου ΠΠ που αφορούσαν συνολικές δαπάνες 24 εκ Ευρώ περίπου.

-115 έργα του 6ου ΠΠ που αφορούσαν συνολικές δαπάνες 40 εκ. Ευρώ, περίπου.

-61 έργων της Διεύθυνσης Πληροφορικής(DG INFSO) που αφορούσαν συνολικές δαπάνες 20 εκ. Ευρώ, περίπου.

Οι έλεγχοι αυτοί συντονίζονται από την Κεντρική Ομάδα Διαχείρισης η οποία είναι μόνιμα εγκατεστημένη στις Βρυξέλλες. Η Ομάδα αυτή είναι σε συνεχή επαφή με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας άμεση γνώση των εξελίξεων που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων και των αλλαγών που επέρχονται στους σχετικούς κανονισμούς.

Χορηγήσεις πιστοποιητικών ελέγχου (audit certificates)  

Παράλληλα έχουμε χορηγήσει σε πελάτες μας, στα πλαίσια του 6ου 7ου ΠΠ και του Horizon 2020, περισσότερα από 420 πιστοποιητικά ελέγχου (audit certificates) που αφορούσαν 250 έργα και συνολικές δαπάνες 105 εκ. Ευρώ, περίπου.

Polaris-Audittrust
Designed By Powered By
Disclaimer
©2014, All rights reserved. Powered by SmartIT