Δευτέρα, Μάιος 20, 2019


Η  ECHO είναι η Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Στους συνεργάτες της συγκαταλέγονται τα Ηνωμένα Έθνη, ο Ερυθρός Σταυρός και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ). Ο διορισμός της Κυπρής & Συνεργάτες Α.Ε. αφορά στον έλεγχο των Ελληνικών ΜΚΟ, οι οποίες  χρηματοδοτούνται από την ECHO.

Η εταιρία μας συμμετέχει από το 2002 σε ελέγχους ΜΚΟ οι οποίοιανατίθενται σε εξωτερικούς ελεγκτές. 

Οι έλεγχοι στους οποίους έχουμε συμμετάσχει και συμμετέχουμε, έχουν ως εξής:

Μάρτιος 2002 (διάρκεια 2002-2006)

Αυτή ήταν η πρώτη ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές η οποία επιχειρήθηκε και με την επιτυχή έκβαση της, αποφασίστηκε η συνέχιση της για τα επόμενα χρόνια.

Ιούλιος 2006 (διάρκεια 2006-2011)

Στα πλαίσια των πιο πάνω αναθέσεων (2002-2006) και (2006-2011), πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο 58 έργων που αφορούσαν συνολικές δαπάνες 23.500.000 Ευρώ.

Μάιος 2017 (διάρκεια 2017-2021)

Στα πλαίσια της πιο πάνω ανάθεσης έχουμε πραγματοποιήσει τον έλεγχο 3 έργων που αφορούν συνολικές δαπάνες 2.074.000 Ευρώ.

Παράλληλα έχουμε πραγματοποιήσει τον έλεγχο τεσσάρων ΜΚΟ οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στα πλαίσια της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ.

Polaris-Audittrust
Designed By Powered By
Disclaimer
©2014, All rights reserved. Powered by SmartIT