Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2019


Το Ελληνικό φορολογικό σύστημα είναι αρκετά πολύπλοκο κυρίως λόγω των συνεχών αλλαγών και τροποποιήσεων τις οποίες υφίσταται. Αναπόφευκτα η ενημέρωση σε καθημερινή βάση είναι περισσότερο από αναγκαία.

Είμαστε περήφανοι στο ότι ακολουθούμε πιστά τον "χρυσό" αυτό κανόνα - αλλά αυτό είναι μόλις το μισό της υπόθεσης. Το άλλο μισό είναι η σωστή εφαρμογή αυτών των γνώσεων. Θεωρούμε ότι ο φορολογικός σχεδιασμός αποτελεί την βασική ανάγκη αναφορικά με το μέλλον του καθενός, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο. Η φορολογία στην Ελλάδα αρχίζει να προσλαμβάνει τις πραγματικές της διαστάσεις σαν μακροοικονομικό εργαλείο, επηρεάζοντας έτσι άμεσα όλους μας. Σε σχέση με αυτό, είναι αποδεκτό να μπορεί κάποιος να σχεδιάσει την μελλοντική του πορεία συμβουλευόμενος ένα ειδικό φοροτεχνικό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η καθόλα νόμιμη ελαχιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν την διενέργεια  Προληπτικών Φορολογικών Ελέγχων, Διαγνωστικές Φορολογικές Έρευνες, Φορολογικό Σχεδιασμό, Φορολογική Υποστήριξη σε Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα, την χορήγηση Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης, την Υποστήριξη Ίδρυσης, Οργάνωσης  και Εκκαθάρισης Εταιριών.

Σαν αναγνώριση των γνώσεων και της πείρας μας, το γραφείο μας έχει επιλεγεί, σαν αποκλειστικός ανταποκριτής για μια σειρά εκδόσεων από το International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam ενός μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού με μόνιμους ερευνητές από 25 χώρες και ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων φοροτεχνικών σε 200 χώρες.

 

Polaris-Audittrust
Designed By Powered By
Disclaimer
©2014, All rights reserved. Powered by SmartIT