Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2019


Παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Αποτιμήσεις και Εκτιμήσεις (Business Valuations)

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers and Acquisitions)

Μελέτες Σκοπιμότητας (Feasibility Studies)

Ειδικές Επισκοπήσεις (Due Diligence).

 

 

Polaris-Audittrust
Designed By Powered By
Disclaimer
©2014, All rights reserved. Powered by SmartIT