Δευτέρα, Μάιος 20, 2019


PrimeGlobal. Η νέα διεθνής ένωση Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων

Η Κυπρής & Συνεργάτες Α.Ε. ανακοινώνει με χαρά την δυνατότητα που της δίνεται να παρέχει περαιτέρω βελτιωμένες υπηρεσίες στους πελάτες της, μέσω της νέας διεθνούς ένωσης (association) Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων PrimeGlobal, η οποία δημιουργήθηκε το 2011 με την συνένωση της Polaris (η οποία είχε προηγουμένως συγχωνευθεί με την IA International) την IFAC και την Fidunion.

Τα συνολικά ετήσια έσοδα του καινούριου σχήματος υπερβαίνουν τα US$ 2.5 δις, με μέλη 300 εταιρίες σε πάνω από 80 χώρες, απασχολώντας 2.200 partners και 22.000 προσωπικό, κατατάσσοντας το ανάμεσα στις 5 μεγαλύτερες ενώσεις (associations) στον κόσμο.

Η PrimeGlobal αποτελείται από τέσσερεις αυτόνομες  γεωγραφικές  περιοχές: Ασία – Ειρηνικός / Λατινική Αμερική και Καραϊβική / Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική / Βόρεια Αμερική, οι οποίες επιβλέπονται από Περιφερειακά Διοικητικά Συμβούλια. Η διακυβέρνηση και συντονισμός  παρέχεται από ένα Παγκόσμιο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο  αποτελείται από μέλη των Περιφερειακών Διοικητικών Συμβουλίων και ένα Πρόεδρο. Τα γραφεία της PrimeGlobal είναι στο Duluth, Georgia, στις Η.Π.Α., με περιφερειακά γραφεία στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική και την Ασία – Ειρηνικό.

Polaris-Audittrust
Designed By Powered By
Disclaimer
©2014, All rights reserved. Powered by SmartIT