Δευτέρα, Μάιος 20, 2019


Οι αμοιβές μας καθορίζονται από τον χρόνο διεκπεραίωσης κάθε εργασίας.

Η χρέωση ανά ώρα ποικίλει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από την εμπειρία, την θέση και τις ειδικές γνώσεις του καθενός. Συνήθως είναι εφικτός ο υπολογισμός του κόστους πριν την έναρξη της σχετικής  εργασίας.

Polaris-Audittrust
Designed By Powered By
Disclaimer
©2014, All rights reserved. Powered by SmartIT